Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Blauwe zone

Blauwe zone

                                                                                                                                                                                      Aangepast op 9 februari 2024

In het voorjaar van 2024 vervalt de huidige concessie voor de controle van de blauwe zone. Naar aanleiding daarvan wordt in het najaar van 2023 een nieuwe concessieovereenkomst opgestart.

In oktober 2023 werd er daarom een bevraging opgestart omtrent de huidige blauwe zone en evt. uitbreidingen. De resultaten werden voorgelegd ter advies aan de mobiliteitsraad van 25 oktober 2023 en aan de LEM (lokale economie en middenstand)-raad van 16 november 2023.

Wat betekent 'blauwe zone'?

Sinds 1 oktober 2011 werd er in bepaalde gedeelten van het centrum van De Pinte een parkeerregeling met beperkte tijdsduur ('blauwe zone') ingevoerd. Het bedrijf Indigo Park Belgium werd aangesteld voor de controle van de opvolging van deze parkeerregeling, aangezien de vaststellingen niet door de politiediensten uitgevoerd kunnen worden.

Parkeren in de blauwe zone betekent dat een beperkte parkeertijd van kracht is van maximaal twee uren. Het gebruik van de parkeerschijf (Europees model) is verplicht. Voor wie zich houdt aan de maximale parkeerduur en de parkeerschijf correct gebruikt is het parkeren gratis. De parkeerschijf moet achter de voorruit gelegd worden aan de kant van de bestuurder. 


Waar is de blauwe zone van toepassing?

De blauwe zone wordt afgebakend door verkeersborden met de vermelding 'Zone P', aangevuld met het logo van een parkeerschijf. In De Pinte werden volgende zones afgebakend:

 • Polderdreef ter hoogte van het appartementsgebouw hoek Kerkplein - Polderdreef
 • hoek Stationsstraat - Koning Albertlaan
 • rotonde: de haakse parkeerplaatsen voor het postkantoor
 • Baron de Gieylaan vanaf het Kerkplein tot aan de rotonde ter hoogte van de Kasteellaan met uitzondering van de parking aan de linkerzijde op  het gemeenteplein (kant Kerkplein)
 • 3 parkeerplaatsen op het Europaplein
 • 6 parkeerplaatsen in de Langevelddreef


Wanneer moet de parkeerschijf gebruikt worden?

Elke dag tussen 9 en 18 uur, met uitzondering van zondag en feestdagen.

Hoe moet de parkeerkaart gebruikt worden?

 • De parkeerschijf moet achter de voorruit aangebracht worden.
 • De pijl van de parkeerschijf moet op het streepje geplaatst worden dat volgt op het tijdstip van aankomst. Wie bijvoorbeeld aankomt om 11.05 uur mag het pijltje plaatsen bij 11.30 uur.
 • Er mag maximaal twee uren geparkeerd worden te rekenen vanaf het uur dat is aangeduid op de parkeerschijf. In het voorbeeld van hierboven is dit dus tot 13.30 uur.

Wie moet de parkeerkaart niet gebruiken?

  • Alle voertuigen die geen auto's zijn (zoals motorfietsen).
  • De voertuigen gebruikt door personen met een handicap wanneer de parkeerkaart voor gehandicapten is aangebracht.
  • De bewoners in het bezit van een bewonerskaart.

  Hoe een bewonerskaart aanvragen?

  Een bewonerskaart is gratis en is geldig tot het einde van het jaar en dient jaarlijks verlengd te worden. Om een bewonerskaart te kunnen krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • de aanvrager van de bewonerskaart moet gedomicilieerd zijn op het adres van een wooneenheid die in de blauwe zone is gelegen. De aanvrager bewijst zijn inschrijving via de bevolkingsregisters
  • de aanvrager moet aantonen dat hij een kaart wil krijgen voor een op zijn naam of op de naam van een rechtspersoon ingeschreven voertuig. In het laatste geval bewijst de aanvrager met alle rechtsmiddelen dat hij er het exclusieve genot van heeft (bedrijfswagen, beroepsleasing …)
  • er kan geen bewonerskaart aangevraagd worden door de bewoners van een wooneenheid met private parkeerplaats
  • per wooneenheid gelegen in de blauwe zone kan één bewonerskaart aangevraagd worden
  • bij de aanvraag moeten volgende documenten meegestuurd worden
   • een kopie van de identiteitskaart (beide zijden)
   • een kopie van het inschrijvingsformulier van de wagen deel I voor - en achterkant

  De kaarten worden uitgereikt door de concessionaris:

  Indigo Park Belgium
  Bijenstraat 21
  9051 Sint - Denijs - Westrem
  +32 (0)9 360 48  77
  service.client@group-indigo.com

  Voor het gebruik van een bewonerskaart gelden volgende voorwaarden:
  • de bewonerskaart is enkel geldig in de straat waar de aanvrager gedomicilieerd is;
  • de houder van de kaart deelt elke wijziging, hetzij van adres, hetzij van voertuig of kentekenplaat mee aan het gemeentebestuur van De Pinte. Zodra hij verhuist, bezorgt hij de kaart terug aan het gemeentebestuur van De Pinte;


  Wat indien er geen parkeerkaart geplaatst werd, de kaart niet correct werd gebruikt of de maximale duur werd overschreden?

  In dit geval is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25 euro per dag aan het bedrijf Indigo Park Belgium dat in opdracht van het gemeentebestuur de controle uitoefent en de vergoeding int. De richtlijnen voor de betaling staan vermeld op het ticket dat op de voorruit zal worden aangebracht.

  Voor iedere betwisting (ontbrekende parkeerkaart, overschrijding tijd, parkeren buiten de blauwe zone ...) kan je hier terecht. Betwistingen zullen uitsluitend behandeld worden door Indigo Park Belgium, Bijenstraat 21, 9051 Sint - Denijs - Westrem
  De gemeente kan hieromtrent geen standpunt innemen noch zich mengen in het werk uitgevoerd door de concessionaris.


  Retributiereglement