Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  Bijzonder Plan van Aanleg

Bijzonder Plan van Aanleg

afb33Het Bijzonder plan van aanleg of BPA legt, net als het gewestplan, de bestemming van de gronden vast. Het plan, opgemaakt door de gemeente, is veel gedetailleerder dan het gewestplan en omvat slechts bepaalde delen van de gemeente. Het plan bevat tevens voorschriften en richtlijnen over het bouwen en dergelijke op elk perceel.
 
Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden geen BPA's meer opgemaakt, maar wel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).
 
Op delen van het grondgebied van de gemeente De Pinte zijn twee BPA's van toepassing:

  • BPA Poldergoed goedgekeurd bij KB 13 juni 1995

  • BPA Stationswijk-Villawijk goedgekeurd bij KB 10 juli 1963

           Klik hier voor het BPA Stationswijk-Villawijk