Besluitenlijst CBS 2019-12-13

Reglement/ verordening/ verslag
Beslissing van
Datum vast stelling
Datum bekend making
Geldig tot

College van burgemeester en schepenen

2019-12-13

2019-12-23

NVT