Beleid

Meerjarenplan en Budget
 
Meerjarenplan 2014 – 2019
 
Het gemeentelijk Meerjarenplan 2014 – 2019 werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 18 december 2013. Dit lijvige beleidsplan werd opgesteld door het bestuur op basis van nieuwe inzichten, maar ook de input van inwoners, adviesraden en gemeentelijke diensten werd erg op prijs gesteld.

De gemeente mocht feedback ontvangen via tal van kanalen, waaronder de ideeënkoffer die tijdens de zomermaanden op het gemeenteplein stond en tal van andere meldingen en contacten tussen inwoners en bestuur. De grote lijnen van het plan werden voorgesteld aan alle adviesraden tijdens een ‘plenaire zitting’ (OCP, 16 november 2013). De adviesraden vergaderden de weken daarna afzonderlijk en formuleerden een advies. Ook de gemeentelijke diensten speelden kort op de bal en deelden hun expertise met het bestuur.

Na grondige analyse van alle voorstellen en na overleg werd het beleidsplan afgerond.
De grootste uitdaging voor deze legislatuur bestaat er in om met beperkte budgetten een zo volledig mogelijke dienstverlening te verzorgen met aandacht voor nieuwe beleidsopties.
 
Meerjarenplan 2014 – 2019 
Meerjarenplanaanpassing 2017-2020/5
 

 

Budget 2017

Budgetwijziging 2017/1
 
 

Budget 2018

Budget 2018