Bibliotheek

 

Beheersorgaan gemeentelijke openbare bibliotheek

 
Het beheersorgaan geeft adviezen inzake het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek van De Pinte. 
 
 

Samenstelling beheersorgaan bibliotheek (2019) 

Bestuur
Voorzitter: Katleen Vandermeersch
Ondervoorzitter: Guido Naessens
 
Bibliothecaris / secretaris
Annelies De Vos, p.a. Baron de Gieylaan 27, 9840 De Pinte, annelies.devos@depinte.be
 
Schepen van cultuur 
Willem Rombaut (vanaf 2019)
 
Vertegenwoordigers van de politieke strekkingen van de gemeenteraad
De Leeuw Saskia 
Ghyselinck Kathleen
Gobbin Niko
Groffils Liesbet
Pieters Rudy
Vandenbussche Ann
Van Gelder Els
Verschraegen Lieve
Vlieghe Hans

 
Vertegenwoordigers van de strekkingen en van de gebruikers
De Stercke Godelieve
De Vriese Chantal
Naessens Guido 
Otte Chris
Piqué Guy
Vanderbiesen Greet
Vandermeersch Katleen
Van Haecke Cecile
Vlassenbroeck Walter


 

Verslagen

 
U vindt de verslagen in de e-Bibliotheek.
 
 

Andere documenten

Huishoudelijk reglement
 
Organiek reglement