Asbest

Asbest, ook in jouw huis?

Heb je er ooit al bij stilgestaan dat golfplaten op je kippenhok of tuinhuis asbest kunnen bevatten? Weet je of je regenpijpen of leien asbest bevatten? Asbest in je omgeving is geen probleem, zolang je er maar voorzichtig mee omspringt. Zo bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de gezondheid van je kinderen, buren, vrienden … Wil je meer weten, neem dan even de tijd om verder te lezen.

Ophaling aan huis - op afroep - van asbestgolfplaten

IVM en de OVAM beogen de veilige en correcte inzameling van kleine hoeveelheden asbestgolfplaten en asbestleien bij particulieren. Daarom wordt een ‘bronophaling’ georganiseerd van kleine hoeveelheden asbestplaten die particulieren zelf willen verwijderen, maar dit wordt wel beperkt tot daken van kleine oppervlakten (enkele m²). Voor grotere oppervlakten raden we de verwijdering door een professionele firma aan, zodat dit op een veilige manier gebeurt met minimum aan hinder voor de buren.
 
Waar kan ik mijn zakken aankopen?
Het aankopen van de asbestplatenzakken en de bigbags dient te gebeuren bij de milieudienst, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte. De betaling gebeurt door overschrijving van 30 euro op rekeningnummer BE24 0910 1932 3338 met de mededeling ‘Asbestkit’ (u ontvangt hiervoor een factuur).
 
 
Voor al uw vragen met betrekking tot de aankoop van deze zakken kunt u contact opnemen met de milieudienst op telefoonnummer 09/280 80 24 of via mail milieudienst@depinte.be.
 
Hoeveel zakken kan ik aankopen en wat kost mij dat?
  • 2 asbestplatenzakken/bigbags per adres, inclusief 2 PBM-kits (ongeacht 1 of 2 zakken worden aangekocht). Kostprijs per zak bedraagt 30 euro.
  • Kleine asbestzakken (80/120cm) zijn gratis, max. 1 zak per bezoek aan het recyclagepark of milieudienst.
 
Kan ik extra veiligheidskits bekomen?
Extra PBM-kits zijn te bekomen op de milieudienst voor 10 euro per kit. Max. 1 kit per keer.

Ophaalkalender 2020 voor asbestplatenzakken en/of-bigbags in De Pinte:
 
 
Week 8 (17/02-21/02), week 12 (16/03-20/03),
week 17 (20/04-24/04), week 21 (18/05-22/05),
week 25 (15/06-19/06), week 30 (20/07-24/07),
week 34 (17/08-21/08), week 38 (14/09-18/09),
week 43 (19/10-23/10), week 47 (16/11-20/11).
 
 
Let op! De aanvragen voor ophaling moeten ten laatste ingediend worden bij IVM de donderdag voor de ophaalweek via de website www.ivmmilieubeheer.be.
 
Meer info vindt u in de brochure: HIER