Zoeken

Home  /  Wonen  /  Afvalinzameling  /  Asbest

Asbest

Asbest, ook in jouw huis?

Heb je er ooit al bij stilgestaan dat golfplaten op je kippenhok of tuinhuis asbest kunnen bevatten? Weet je of je regenpijpen of leien asbest bevatten? Asbest in je omgeving is geen probleem, zolang je er maar voorzichtig mee omspringt. Zo bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de gezondheid van je kinderen, buren, vrienden … Wil je meer weten, neem dan even de tijd om verder te lezen.


Ophaling aan huis - op afroep - van asbestgolfplaten

IVM en de OVAM beogen de veilige en correcte inzameling van kleine hoeveelheden asbestgolfplaten en asbestleien bij particulieren. Daarom wordt een 'bronophaling' georganiseerd van kleine hoeveelheden asbestplaten (golfplaten) die particulieren zelf willen verwijderen, maar dit wordt wel beperkt tot daken van kleine oppervlakten (enkele m²). Voor grotere oppervlakten raden we de verwijdering door een professionele firma aan, zodat dit op een veilige manier gebeurt met minimum aan hinder voor de buren.
Gaat het over een heel kleine hoeveelheid dan kan je dit ook zelf naar het recyclagepark brengen. Het is wel verplicht om dit veilig te verpakken. U kan hiervoor bij de milieudienst of in het recyclagepark gratis een zak ophalen (2m201m10cm - voor 2 golfplaten).


Waar kan ik mijn zakken aankopen voor de ophaling aan huis?

Het aankopen van de asbestplatenzakken en de bigbags dient te gebeuren bij de milieudienst via het bestelformulier. De betaling gebeurt door overschrijving van 30 euro op rekeningnummer BE24 0910 1932 3338 met de mededeling 'Asbestkit + adres'. 
Voor al uw vragen met betrekking tot de aankoop van deze zakken kunt u contact opnemen met de milieudienst op  via mail milieudienst@depinte.be of telefonisch (09 280 80 24).

Hoeveel zakken kan ik aankopen en wat kost mij dat?
  • 4 asbestplatenzakken (voor golfplaten) /bigbags (voor leien) per adres, inclusief 4 veiligheids-kits.
    Kostprijs per zak bedraagt 30 euro.
  • Kleine asbestzakken zijn gratis, max. 1 zak per bezoek aan het recyclagepark of milieudienst.

Kan ik extra veiligheidskits bekomen?
Extra veiligheidskits zijn te bekomen bij de milieudienst voor 10 euro per kit. Max. 1 kit per keer.

bestelformulier


Meer info vindt u in de brochure