Zoeken

Home  /  Leven  /  Kinderopvang  /  Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang

Op deze pagina:

  Buitenschoolse kinderopvang Ferm kinderopvang  

  Stekelbees

  Opvangsoort

  Buitenschoolse Kinderopvang IBO Ferm kinderopvang 

  Doelgroep

  De kinderopvang staat open voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. 

  Voor kinderen die school gaan in De Boomhut is er geen voorschoolse en naschoolse opvang voorzien. Ze kunnen wel bij Ferm kinderopvang terecht op woensdagmiddag en op schoolvrije dagen mits ze zelfstandig in de opvang geraken. Voor het huishoudelijk reglement schooljaar 2023 - 2024 kan je HIER klikken

  Werkingsperiode

  Tijdens het schooljaar: aansluitend na schooltijd* tot 19 uur
  Op schoolvrije dagen (tijdens schoolvakanties): doorlopend van 7 tot 19 uur

  Sluitingsdagen

  • Op wettelijke feestdagen en op 11 juli (Vlaamse Feestdag).
  • Tussen Kerstmis en nieuwjaar van maandag 25 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024.
  • De eerste week van de paasvakantie van maandag 1 april tot en met vrijdag 5 april 2024.
  • Drie weken in de zomervakantie van maandag 22 juli tot en met vrijdag 9 augustus 2024. Tijdens deze periode kan je terecht bij de Speelpleinwerking Amigo's.

  In het schooljaar 2022-2023 zijn we gesloten op volgende brugdagen:

  • Vrijdag 19 mei 2023
  • Maandag 14 augustus 2023

  Zijn we nog een extra dag gesloten, dan lees je dit in onze nieuwsbrief.

  Prijs

  Gewoon tarief

  • Voor- en naschoolse opvang € 1,2 per begonnen half uur
  • Woensdagnamiddag € 1,2 per begonnen half uur (voor opvang korter dan 3 uur), € 8,30 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur), € 16,57 voor een hele dag (langer dan 6 uur)
  • Vakantiedagen en schoolvrije dagen € 5,51 voor een derde dag (minder dan 3 uur), € 8,30 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur), € 16,57 voor een hele dag (langer dan 6 uur)
  • Slaapklas € 2,50 per middag

  Verminderd tarief

  Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar onze opvang komen, geldt vanaf het eerste kind:

  • € 0,9 per begonnen half uur 
  • € 4,13 voor een derde dag 
  • € 6,23 voor een halve dag 
  • € 12,43 voor een hele dag 

  Sociaal tarief

  Een sociaal tarief kan je aanvragen bij de verantwoordelijke als je een jaarinkomen hebt dat onder een bepaalde grens valt. Je vindt de actuele inkomensgrens op https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx. De verantwoordelijke zal je aanslagbiljet, recente loonbrieven of een attest verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit opvragen. Het tarief wordt toegekend voor één jaar.

  Het sociaal tarief bedraagt: 

  • € 0,6 per begonnen half uur 
  • € 2,76 voor een derde dag 
  • € 4,15 euro voor een halve dag 
  • € 8,29 euro voor een hele dag

  Andere kosten

  Welke kosten kunnen hier nog bij komen?

  • Als je je kind te laat afhaalt, betaal je €12,50 per kind en per begonnen halfuur na sluitingstijd extra. Wij vragen om de opvanglocatie in dit geval altijd te verwittigen. Als je je kind 3 keer te laat afhaalt, mag je kind niet meer komen.
  • Uitstappen in vakanties. We houden deze kost zo laag mogelijk. Als de kostprijs van een uitstap voor jou een probleem is, neem dan contact op met de verantwoordelijke.

  Elke ouder krijgt gratis een eerste pakket met Wombat sleutelhangers en -badge. Ben je jouw sleutelhangers kwijt en heb je een nieuw pakket nodig, dan betaal je hiervoor €5.

  Inschrijven

  Stekelbees%20Foto%202

  Stap 1: inschrijven

  Inschrijven is enkel nodig om gebruik te maken van de lange opvang in 't Bommeltje, niet voor de opvang in de scholenlocaties. Gelieve hiervoor eerst een afspraak te maken met de verantwoordelijke (via mail of telefoon). Op dat moment kunt u vragen stellen, kennismaken met de medewerkers en een kijkje nemen in de lokalen.

  Voor een geldige inschrijving vult u de volgende twee documenten volledig in en ondertekent ze:

  • de overeenkomst bevat de belangrijkste algemene gezinsgegevens voor het administratief gedeelte van uw dossier;
  • per kind vult u ook een kindfiche in. Dat is een inlichtingenfiche voor de kinderbegeleid(st)ers en verantwoordelijken.

  Stap 2: reserveren

  Een plaatsje reserveren is enkel nodig om gebruik te maken van de lange opvang in 't Bommeltje, niet voor de opvang in de scholenlocaties.
  U kunt, na registratie op www.samenferm.be/reserveren, online reservaties aanvragen met behulp van uw klantnummer. Het online systeem sluit telkens af op donderdagmiddag 12 uur voor de opvangdagen van de volgende week. Kosteloos annuleren kan steeds voor naschoolse en woensdagmiddagopvang. Voor opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen moet dit wel gebeuren vóór donderdagmiddag 12 uur, de week voordien.
  U vindt een uitgebreide handleiding op de website.

  Contactgegevens

  Secretariaat en locatie:
  Bommelstraat 33 bus 22
  9840 De Pinte
  Tel. 0476 79 38 97 (om annulaties in de naschoolse opvang door te geven)
  Tel. bureau verantwoordelijke: 09 245 42 96

  Klik HIER voor het huishoudelijk reglement voor het schooljaar 2023 - 2024.

  Logo FERM kinderopvang


  Gegevensinfolijn:

  070/24 60 41 op werkdagen tussen 9 en 14 uur


  Opvangsoort

  Buitenschoolse opvang georganiseerd in een aparte buitenruimte van een vergunde groepsopvang.
  •voor- en naschoolse opvang voor de kinderen van basisschool De Kleine Prins van het gemeenschapsonderwijs (GO!)
  •vakantieopvang en opvang op woensdagnamiddag voor alle kinderen, weliswaar met voorrang voor kinderen van De Kleine Prins. Let wel: reserveren is noodzakelijk.

  Doelgroep

  Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar

  Aantal
  56 plaatsen

  Werkingsperiode

  Weekdagen tijdens school- en vakantieperiodes:
  •voorschools van 7.15 tot 8 uur
  •naschools van 16 tot 18.15 uur (op vrijdag vanaf 15.15 uur)
  •woensdagnamiddag van 11.30 tot 18.15 uur
  •op vakantiedagen van 7.15 tot 18.15 uur
  •steeds open op schoolvrije dagen van De Kleine Prins

  Sluitingsperiode

  •Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  •Andere sluitingsdagen, waaronder een periode in de grote vakantie, worden voor het begin van het kalenderjaar meegedeeld

  Kwaliteit

  Vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin

  Inschrijven

  •Voor- en naschools: indien het om een nieuwe inschrijving gaat, komt u eerst langs voor het uitwisselen van informatie en (contact)gegevens.
  •Vakantieopvang: online reservering via https://dol-fijn.mijn-deona.be/ . Voor een nieuwe inschrijving moet een aanvraag tot registratie ingediend worden. 

  Prijs

  Schooldagen: 1,20 euro per begonnen half uur met op woensdag maximaal dagtarief.

  Vakantie en schoolvrije dagen:
  Halve dag (tot 6 uren): 8,30 euro (per kind)
  Meer dan halve dag (meer dan 6 uren): 16,57 euro (per kind)

  Korting: 25 % vanaf twee kinderen*, 25 % korting vanaf drie kinderen* of meer.
  * tegelijkertijd opgevangen

  Indien u uw kind(eren) na 18.15 uur komt halen, betaalt u een overschrijdingstarief van 21,54 euro per kind.

  Contactgegevens

  Team Dol-Fijn
  Kasteellaan 1, 9840 De Pinte
  tel. 0474 22 15 73
  e-mail: dolfijn@kdvzonnetje.be

  An Eneman (coördinator)
  an.eneman@kdvzonnetje.be

  Inge Moens (directeur)