Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Werken & Omleidingen  /  Baron de Gieylaan - nieuwe riolering en infrastructuur

Baron de Gieylaan - nieuwe riolering en infrastructuur

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagina geactualiseerd op 29 april 2024

Inhoud

1. Stand van Zaken

2. Timing

3. Tijdlijn

4. Ontwerpplannen

5. Contact

 


1. Stand van zaken

De Stad Gent, De Pinte en FARYS plannen de integrale heraanleg van de Baron de Gieylaan - Jean-Baptiste de Gieylaan, tussen de rotonde van de Keistraat en de rotonde van de N43.

De gemeente De Pinte en de stad Gent hebben het ontwerp van de wegenisplannen goedgekeurd. voor de aanleg van de fietspaden op grondgebied Gent zijn meerdere onteigeningen nodig. De meeste zijn in minnelijke schikking geregeld, maar een aantal onteigeningen zullen de gerechtelijke procedure moeten volgen.

Nadat de grondverwervingen zijn afgerond komen eerst de nutsmaatschappijen langs om leidingen voor o.a. elektriciteit, gas, drinkwater en telecom te vernieuwen waar nodig. Ook over die werken krijgen de bewoners vooraf bewonersbrieven.

De eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen pas nadat alle werken aan de nutsleidingen klaar zijn.

 

2. Timing

De huidige timing is dat de nutsmaatschappijen in 2025 kunnen starten en de wegenwerken zelf in het voorjaar van 2026. 


3. Tijdlijn

  • 18 oktober 2018 – Infovergadering inwoners (Presentatie)
  • 28 september 2020 – Goedkeuring ontwerpplan door Gemeenteraad (notule)

4. Ontwerpplannen


5. Contact

Wie nog vragen heeft kan terecht bij de dienst Openbare Infrastructuur via 09 280 80 20 of via infrastructuur@depinte.be.