Contact | Sitemap | A-Z Index

Verhuizen

Stap 1: aangifte adresverandering bij de dienst Burgerzaken
Indien u verhuist, dient u zich aan te bieden bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe verblijfplaats om uw adresverandering aan te geven. U dient uw elektronische identiteitskaart (e-ID) mee te brengen.

Stap 2: vaststelling door de politie
De politie doet vervolgens de vaststelling van uw woonplaats.

Stap 3: aanbieden bij de dienst Burgerzaken
Daarna dient u zich binnen de vijftien dagen terug aan te bieden bij de dienst Burgerzaken met:
  • de identiteitskaarten (en pin-codes) van alle gezinsleden
  • de inschrijvingsbewijzen van alle voertuigen die op uw naam staan (ook motorvoertuigen, aanhangwagens en caravans)

 

Elektronische aangifte van verhuis
 
Aangifte aankomst in de gemeente:
 
Aangifte verhuis binnen de gemeente:

 

Aangifte verhuis naar buitenland:

 

Infoavond voor nieuwe inwoners

Op geregelde tijdstippen organiseert de gemeente een bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Op deze avond worden de gemeente en de gemeentelijke diensten voorgesteld, krijgt u praktische informatie, kunt u vragen stellen ...

Nieuwe inwoners worden persoonlijk uitgenodigd (schriftelijk) voor deze kennismakingsavond. Geïnteresseerden kunnen ook alvast contact opnemen met communicatieambtenaar, Isabel Coppens, tel. 09 280 80 89, e-mail: communicatie@depinte.be. U kunt eveneens bij haar terecht voor alle wegwijsinformatie.
 
 Gemeente De Pinte | OCMW | Bibliotheek | Jeugdsite | Gemeentegids | Verenigingen