Autoloze ‘wijkdag’

Zondag 17 septemberAutoloze wijkdag in het kader van de Week van Mobiliteit


De gemeente De Pinte engageert zich om deel te nemen aan de Week van de Mobiliteit door een autoloze ‘wijkdag’ te organiseren op zondag op 17 september 2017.

De aanzet hiertoe werd gegeven door de kindergemeenteraad van 2016.
Na advies van de mobiliteitsraad werd beslist om de autoloze zondag te laten plaatsvinden in de wijken.

Wijken/straten mogen die zondag de autovrije straten in bezit nemen met rolschaatsen, step, kinderfiets, gocart, tandem, ligfiets, gekke fietsen … van 10 tot 18 uur.
 
 

Aanvraag afsluiten wijk of straat

 
Wijken kunnen op eenvoudig verzoek een aanvraag indienen voor het afsluiten van hun wijk of straat. Geïnteresseerde wijken/straten geven de coördinaten door van hun verantwoordelijke en welke straten zij wensen af te sluiten aan de mobiliteitsambtenaar via
grondzaken@depinte.be en dit tegen 25 augustus 2017.

Indien wijken dit ruimer zien dan een autoloze zondag en een wijkversterkende activiteit wensen te organiseren, dienen zij tegen diezelfde datum ook een evenementenformulier in te vullen.

De wijkverantwoordelijken worden in de week van 3 juli ook rechtstreeks gecontacteerd.
 
 

Activiteiten

 
Meer info over de activiteiten zelf zal begin september hier te vinden zijn.